Yhdistys

Satakunnan psykologiyhdistys on Suomen Psykologiliiton alueyhdistys ja se on perustettu vuonna 1977. Jäsenmäärä oli vuoden 2021 alussa 155.

 

Yhdistyksen tehtäviin kuuluu jäsenistölle suunnattu edunvalvonta, tiedottaminen sekä koulutus- ja virkistystoiminta.

Tiedottaminen on aiemmin tapahtunut kaksi kertaa vuodessa jäsenille lähetettävän tiedotuslehti Sapsyn sekä internetsivujen kautta. Jatkossa tiedote lähetetään jäsenille liittoon ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Edelleen toimivien nettisivujen rinnalle on perustettu avoin Facebook-sivu Satakunnan psykologiyhdistys ry ja sen yhteyteen liittymistä vaativa suljettu Facebook-ryhmä, jossa jäsenten on mahdollista myös käydä keskusteluja keskenään.

Toiminnasta vastaa pääosin yhdistyksen johtokunta, mutta ylin päätäntävalta on jäsenistöllä sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa. Näihin kokouksiin ovat kaikki jäsenet tervetulleita.

Vuoden 2021 kokousajat:

Kevätkokous to 18.3. klo 18. Järjestetään etäyhteydellä. Kutsu osallistumislinkkeineen tulee jäsenille sähköpostiin lähetettävässä tiedotteessa.