Yhdistys

Satakunnan psykologiyhdistys (Sapsy) on Suomen Psykologiliiton alueyhdistys, joka on perustettu vuonna 1977. Satakunnan psykologiyhdistyksen jäseniä voivat olla psykologit ja psykologian opiskelijat, jotka joko asuvat, työskentelevät tai opiskelevat Satakunnan alueella. Vuoden 2024 alussa yhdistykseen kuului 141 jäsentä, joista eläkeläisjäseniä oli 22, opiskelijajäseniä 2 ja kaksoisjärjestäytyneenä oli 2 yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen tehtäviin kuuluu jäsenistölle suunnattu edunvalvonta, tiedottaminen sekä koulutus- ja virkistystoiminta.

Tiedottaminen on tapahtuu sähköpostitse, internetsivujen sekä kaksi kertaa vuodessa jäsenille lähetettävän tiedotuslehti Sapsyn kautta. Tiedote lähetetään jäsenille liittoon ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Nettisivujen lisäksi Facebookissa on avoin Facebook-sivu Satakunnan psykologiyhdistys ry ja sen yhteyteen liittymistä vaativa suljettu Facebook-ryhmä, jossa jäsenten on mahdollista myös käydä keskusteluja keskenään.

Toiminnasta vastaa pääosin yhdistyksen hallitus, mutta ylin päätäntävalta on jäsenistöllä sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa. Näihin kokouksiin ovat kaikki jäsenet tervetulleita.

Scroll to Top